tomografia komputerowa

Badanie tomografii komputerowej wykonujemy w celu wykrycia zmian patologicznych w mózgu takich jak: wady wrodzone, nowotwory, choroby neurodegeneracyjne.

{unitegallery kafelkibig catid=13}
Ztomografia komputerowaa pomocą tomografii komputerowej (TK) możemy zdiagnozować krwawienia i torbiele, a po urazach – złamania kości. TK umożliwia bezpośrednią ocenę mózgu i innych struktur położonych wewnątrzczaszkowo, jak również sprawdzenie, czy struktury wewnątrzczaszkowe znajdują się w prawidłowym położeniu.
W celu wzmocnienia obrazu drogą dożylną podawany jest środek kontrastowy. W przypadku zmian nowotworowych o charakterze guza kontrast pozwala na lepsze zlokalizowanie go w tkance mózgowej .Tomografia komputerowa pozwala na wykrycie zmian często niewidocznych w innych badaniach obrazowych.