certyfikat

Dnia 6 czerwca 2009 roku doktor Piotr Teodorowski uczestniczył w Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt (EVSSAR).